Siri Guru Granth Sahib

Yogi Bhajan on czytaniu z Siri Guru Granth Sahib:

Najpier psyche osoby świadomie konfrontuje idee i ideały jedności, których ego nie chce zaakceptować. Te ideały są wzmacniane poprzez werbalizację, i następuje uwolnienie podświadomości, które odpręża całą fizjologię człowieka. Następnie dzieje się prawdziwa rzecz: język i usta, najbardziej delikatne sensoryczne organy ciała, grają na sobie w pewnej permutacji i kombinacji, stymulując systematycznie punkty przysadki i szyszynki w mózgu. W najbardziej subtelny sposób osobowość zaczyna odchodzić od kompleksów strachu ku bardziej wolnej, bardziej ekspansywnej autorefleksji. Bądź bardzo świadomy kiedy używasz języka w wymowie słów, to przekłada się i dotyka punktów meridianowych na górnym podniebieniu, osoba może uzyskać totalny efekt.

Hukamnama – codziennie czytany fragment Siri Guru Granth Sahib w Złotej Świątyni w Amritsar dostępny na stronie: Daily Hukam ze strony Sikhnet.com

Sikh – słowo pochodzi z sanskryckiego słowa sisya  – oznacza uczeń, student.

Gursikh – uczeń, student Guru.

Polskie tłumaczenia Hukam: Hukam 8 maja 2018, Hukam 17 maja 2018,  Hukam 22 maja,  Hukam 24 maja, Hukam 26 maja, Hukam 27 maja, Hukam 28 maja, Hukam 29 majaHukam 30 majaHukam 31 maja,

Hukam 1 czerwca, Hukam 2 czerwca,  Hukam 4 czerwca, Hukam 5 czerwca, Hukam 6 czerwca, Hukam 7 czerwca, Hukam 8 czerwcaHukam 9 czerwca, Hukam 10 czerwca, Hukam 11 czerwcaHukam 12 czerwca, Hukam 13 czerwca, Hukam 14 czerwca, Hukam 15 czerwca, Hukam 16 czerwca, Hukam 17 czerwca, Hukam 18 czerwcaHukam 19 czerwca, Hukam 20 czerwca, Hukam 21 czerwca, Hukam 22 czerwca, Hukam 23 czerwca, Hukam 24 czerwca, Hukam 25 czerwca, Hukam 26 czerwca, Hukam 27 czerwca, Hukam 28 czerwca, Hukam 29 czerwca, Hukam 30 czerwca

Hukam 1 lipca – Guru Arjan , Hukam 2 lipca – Guru Ram Das, Hukam 3 lipca – Guru Amar Das, Hukam 4 lipca – Guru Ram Das (Raam), Hukam 5 lipca – Guru Arjan, Hukam 6 lipca – Kabir, Hukam 7 lipca – Guru Teg Bahdur, Hukam 8 lipca – Guru Nanak, Hukam 9 lipca – Guru Arjan, Hukam 10 lipca – Gurr Amar Das, Hukam 11 lipca – Guru Nanak, Hukam 12 lipca – Guru Amar Das, Hukam 13 lipca – Guru Ram Das, Hukam 14 lipca – Guru Arjan, Hukam 15 lipca – Kabir, Hukam 16 lipca – Kabir, Hukam 17 lipca – Guru Arjan, Hukam 18 lipca – Guru Arjan, Hukam 19 lipca – Guru Arjan, Hukam 20 lipca – Guru Nanak, Hukam 21 lipca – Guru Arjan, Hukam 22 lipca – Guru Ram Das, Hukam 23 lipca – Guru Ram Das, Hukam 24 lipca – Guru Ram Das, Hukam 25 lipca – Guru Ram Das, Hukam 26 lipca – Ravi Daas Ji, Hukam 27 lipca – Guru Ram Das, Hukam 28 lipca – Guru Arjan, Hukam 29 lipca – Guru Arjan, Hukam 30 lipca – Guru Arjan, Hukam 31 lipca – Guru Ram Das

Hukam 1 sierpnia – Guru Nanak, Hukam 2 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 3 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 4 sierpnia – Guru Amar Das, Hukam 5 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 6 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 7 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 8 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 9 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 10 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 11 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 12 sierpnia – Guru Amar Das, Hukam 13 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 14 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 15 sierpnia – Guru Arjan Dev, Hukam 16 sierpnia – Guru Ram Das, Hukam 17 sierpnia – Guru Arjan, Hukam 18 sierpnia – Guru Arjan Dev, Hukam 19 sierpnia – Guru Nanak, Hukam 20 sierpnia – Guru Arjan

Shabd Guru – technologia kwantowa dźwięku, która bezpośrednio zmienia naszą świadomość poprzez moc NAAD – wewnętrzego przepływu dźwięku.  Dźwięk, który jest naszym nauczycielem.

W Kundalini Jodze Shabd Guru jest podstawowym narzędziem podnoszenia własnej świadomości. Źródłem mantr i shabdów dla studentów i nauczycieli Kundalini Jogi jest niezwykły zbiór pieśni – Siri Guru Granth Sahib.
Siri Guru Granth Sahib to 1,430 stronicowy zbiór duchowej, mistycznej i metafizycznej poezji napisanej lub recytowanej przez pół tysiąclecia w XII-XVII w.n.e. na terenie Środkowego i Dalekiego Wschodu. Jest to pierwszy w historii uniwersalny skrypt stworzony ponad religiami.
Siri Guru Granth Sahib zostało po raz pierwszy skompilowane przez Guru Arjan Dev,  piątego Guru Sikhów na początku XVII w. który sam był autorem 2,216 z 5,894 pieśni zawartych w skrypcie. Zbiór jest kompilacją poematów i pieśni ujętych jako naad – wewnętrzny nurt dźwięku dla podnoszenia ludzkiej świadomości, z wykorzystaniem ragas – klasycznej muzyki Indii.  Wszystkie kompozycje są dziełem świętych ludzi, mędrców i bardów z różnych tradycji kulturowych – muzułmańskiej, Sufi, hinduskiej i Sikhów. Autorzy pochodzili z różnych warstw społecznych  i posługiwali się różnymi językami. Wszystkie kompozycje zostały zapisane w jednym języku – Gurmukhi, by ten bogaty repertuar mógł służyć każdemu. Dzięki tej transformacji zbiór Siri Guru Granth Sahib stał się uniwersalnym narzędziem podnoszenia własnej świadomości dla ludzi wielu kultur. Jest on bardzo precyzyjnym narzędziem, dokładnie odwzorowuje wibrację słów i pieśni swych autorów.
Tekst opracowano na podstawie: Heroes, Saints and Yogis, Shakti Parwha Kaur i Guruka Singh Khalsa