Siri Guru Granth Sahib

Yogi Bhajan on czytaniu z Siri Guru Granth Sahib:

Najpier psyche osoby świadomie konfrontuje idee i ideały jedności, których ego nie chce zaakceptować. Te ideały są wzmacniane poprzez werbalizację, i następuje uwolnienie podświadomości, które odpręża całą fizjologię człowieka. Następnie dzieje się prawdziwa rzecz: język i usta, najbardziej delikatne sensoryczne organy ciała, grają na sobie w pewnej permutacji i kombinacji, stymulując systematycznie punkty przysadki i szyszynki w mózgu. W najbardziej subtelny sposób osobowość zaczyna odchodzić od kompleksów strachu ku bardziej wolnej, bardziej ekspansywnej autorefleksji. Bądź bardzo świadomy kiedy używasz języka w wymowie słów, to przekłada się i dotyka punktów meridianowych na górnym podniebieniu, osoba może uzyskać totalny efekt.

Hukamnama – codziennie czytany fragment Siri Guru Granth Sahib w Złotej Świątyni w Amritsar dostępny na stronie: Daily Hukam ze strony Sikhnet.com

Polskie tłumaczenia Hukam: Hukam 8 maja 2018, Hukam 17 maja 2018,  Hukam 22 maja,  Hukam 24 maja, Hukam 26 maja, Hukam 27 maja, Hukam 28 maja, Hukam 29 majaHukam 30 majaHukam 31 maja,

Hukam 1 czerwca, Hukam 2 czerwca,  Hukam 4 czerwca, Hukam 5 czerwca, Hukam 6 czerwca, Hukam 7 czerwca, Hukam 8 czerwcaHukam 9 czerwca, Hukam 10 czerwca, Hukam 11 czerwcaHukam 12 czerwca, Hukam 13 czerwca, Hukam 14 czerwca, Hukam 15 czerwca, Hukam 16 czerwca, Hukam 17 czerwca

Shabd Guru – technologia kwantowa dźwięku, która bezpośrednio zmienia naszą świadomość poprzez moc NAAD – wewnętrzego przepływu dźwięku.  Dźwięk, który jest naszym nauczycielem.

W Kundalini Jodze Shabd Guru jest podstawowym narzędziem podnoszenia własnej świadomości. Źródłem mantr i shabdów dla studentów i nauczycieli Kundalini Jogi jest niezwykły zbiór pieśni – Siri Guru Granth Sahib.
Siri Guru Granth Sahib to 1,430 stronicowy zbiór duchowej, mistycznej i metafizycznej poezji napisanej lub recytowanej przez pół tysiąclecia w XII-XVII w.n.e. na terenie Środkowego i Dalekiego Wschodu. Jest to pierwszy w historii uniwersalny skrypt stworzony ponad religiami.
Siri Guru Granth Sahib zostało po raz pierwszy skompilowane przez Guru Arjan Dev,  piątego Guru Sikhów na początku XVII w. który sam był autorem 2,216 z 5,894 pieśni zawartych w skrypcie. Zbiór jest kompilacją poematów i pieśni ujętych jako naad – wewnętrzny nurt dźwięku dla podnoszenia ludzkiej świadomości, z wykorzystaniem ragas – klasycznej muzyki Indii.  Wszystkie kompozycje są dziełem świętych ludzi, mędrców i bardów z różnych tradycji kulturowych – muzułmańskiej, Sufi, hinduskiej i Sikhów. Autorzy pochodzili z różnych warstw społecznych  i posługiwali się różnymi językami. Wszystkie kompozycje zostały zapisane w jednym języku – Gurmukhi, by ten bogaty repertuar mógł służyć każdemu. Dzięki tej transformacji zbiór Siri Guru Granth Sahib stał się uniwersalnym narzędziem podnoszenia własnej świadomości dla ludzi wielu kultur. Jest on bardzo precyzyjnym narzędziem, dokładnie odwzorowuje wibrację słów i pieśni swych autorów.
Tekst opracowano na podstawie: Heroes, Saints and Yogis, Shakti Parwha Kaur i Guruka Singh Khalsa