Historia Długiego Zawołania

Pierwsza Sadhna
Pierwsza Praktyka Kundalini Jogi na Zachodzie
z “Sadhna Guidelines”
Gurucharan Singh Khalsa – Dyrektor Nauczania KRI

Sadhna Guidelines

“Yogi Bhajan rozpoczął nauczanie od podzielenia się Mantrą, która poruszy energię kundalini, zrównoważy czakry i
przebudzi uśpioną świadomość i intuicję w każdym z nas. Jawnie i bez inicjacji, dawał tę praktykę każdemu, kto
zdecydował się na praktykę sekretu stuleci: Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru – nazywana także Długim
Zawołaniem.

Testował tę mantrę na sobie i rozdawał ją z instrukcją by praktykować ją 2,5 godziny przed wschodem słońca.

To było pierwsze wymaganie dla studenta, który uczył się by zostać nauczycielem Kundalini Jogi. To była źródłowa
praktyka, dlatego że gwałtownie konfrontowała ego i zabierała praktykującego w niezwykłe stany aż do nieruchomej
klarowności, świadomości siebie.

Ta mantra była bardzo techniczna – o czakrach, energii i subtelnych dźwiękach.
Integrowała wszystkie zmysły , ciało i umysł. Była duchowa – czysta i uniwersalna.
Uważność była zasadnicza, jako podstawowa technika i rezultat praktyki.
Wtedy właśnie Yogi Bhajan zdeklarował, że Kundalini Joga jest przede wszystkim o uważności, stąd nazywano ją
Jogą Uważności.

Praktyka tej mantry była podstawą Sadhny (porannej praktyki w Kundalini Jodze) przez kilka pierwszych lat.

Wykonywana w jej długiej formie, otwierała wszystkie czakry. Dźwięk prowadził przepływ poprzez subtelne centra.
Oddech zarządzał nerwami i splotami nerwowymi. Ta mantra okiełzna umysł i oczyści podświadomość. Poprzez nią
czujemy jedność z Nieskończonością.

Ta mantra budzi wyższe gruczoły: szyszynkę, przysadkę i podwzgórze. Yogi Bhajan zachęcał każdego by sam
testował technikę na sobie, nie akceptując niczego z góry.”