Globalna Medytacja z okazji urodzin Guru Ram Das: Mantra Cudów

GRD-3

9 października obchodzimy urodziny Guru Ram Das, czwartego Guru Sikhów, nauczyciela, uzdrowiciela, opiekuna Ery Wodnika.

11 dni przed urodzinami Guru Ram Das codziennie będziemy czantowali shabd Dhan Dhan Ram Das Guru. Ten shabd jest nazywany mantrą dla dokonywania cudów.

Ten shabd był śpiewany przynajmniej raz dziennie w Harimandir Sahib (Złotej Świątyni) w Amritsar przez ostatnie 400 lat. Ten shabd można często usłyszeć wokół Harimander Sahib, dlatego że stał się często wypowiadaną mantrą przez osoby, które żyją w Amritsar i odwiedzają Złotą Świątynię każdego dnia.
Istnieje niezliczona ilość opowieści o tym jak recytowanie tego shabdu przywołało cuda wobec, wydawałoby się, beznadziejnych, osobistych sytuacji. Dzięki nauczaniu Yogi Bhajana, tysiące ludzi na całym świecie, mają błogosławieństwo i mogą przywoływać cuda Guru Ram Das poprzez moc Naad w słowach tego shabdu i poprzez wzniosłą, modlitewną intencję. Podczas obchodów rocznicy urodzin Guru Ram Das, mamy nadzieję, że recytowanie tego shabdu przywoła do twojego życia wszystkie błogosławieństwa Guru Ram Das.

Yogi Bhajan opisywał tę okazję, jako pełen mocy czas dla wypełnienia modlitw i za co kolwiek się pomodlisz, Guru Ram Das odpowie. Ważne by pamiętać, że boska praca odpowie na twoje modlitwy dla twojego najwyższego przeznaczenia, dlatego bądź otwarty by odpuścić swoją modlitwę kiedy ją wypowiesz ,i by odpuścić twoje oczekiwania o tym jak to się zamanifestuje.W wielu aszramach, ludzie zapisują modlitwy i wkładają je do specjalnego pudełka, do którego każdy może dodać swoją modlitwę w ciągu tych 11 dni czantowania. Po cały cyklu możesz urządzić ceremonię i spalić modlitwy, wysyłając je do Nieskończoności.Pozwój boskiej, uzdrawiającej energi Guru Ram Das zająć się tobą. Niezależnie jak uhonorujesz ten piękny czas, urzymuj Guru Ram Das w swoim sercu i czuj jego miłość. Akceptuj cud twojego życia i twoją zdolność do modlitwy, samobłogosławieństwa i błogosławieństwa całego świata.

Guru Ram Das (1534-1582)

guru-ramdas-ji
Jego oryginalne imię to Bhai Jetha (Jetha – pierworodny). Pochodził ze świeckiej rodziny, jednak od dziecka obracał się w gronie religijnych ludzi. Był młodym, przystojnych mężczyzną. Pewnego dnia natrafił na grupę Sikhów, którzy byli w drodze do Goindwal, siedziby trzeciego Guru Sikhów – Guru Amar Das. Jetha postawił się przyłączyć do kompanii. Gdy dotarli na miejsce, Guru Amar Das of razu zwrócił uwagę na takt i zmysł oddania jaki miał w sobie Jetha. Jetha postanowił zostać w Goindwal, gdzie dużo i ciężko pracował przy różnych projektach budowlanych, czym jeszcze bardziej zwrócił uwagę Guru Amar Das.Niedługo potem Jetha ożenił się z córką Amar Das – Bibi Bhani, z którą miał trójkę dzieci. Jetha był pilnym i oddanych uczniem Guru Amar Das. Wykonywał wiele seva oraz reprezentował Guru Amar Das przed sądem Akbara (cesarza muzułmanów dynastii Mugołów). Ostatecznie Jetha w wielu 40 lat, został mianowany następcą Guru Amar Das i czwartym Guru Sikhów jak Guru Ram Das (Guru – przejście od ciemności do jasności, Ram – jedno z imion Boga, Das – Służący).
Guru Ram Das skomponował 688 hymnów z czego Rehras Sahib i Kirtan Sohila są codziennymi modlitwami Sikhów.
Guru Ram Das był uzdrowicielem. Czantowanie jego shabdów i mantr odnosi się do cech pokory, współczucia i uzdrawiającej energii.

Dhan Dhan Ram Das Guru
Mantra dla dokonywania cudów

Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.
Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.
Pooree ho-ee karaamaat aap sirjanhaarai Dhaari-aa.
Sikhee atai sangtee paarbarahm kar namaskaari-aa.
Atal athaahu atol too tayraa ant na paaraavaari-aa.
JinHee tooN sayvi-aa bhaa-o kar say tuDh paar utaari-aa.
Lab lobh kaam kroDh moh maar kadhay tuDh saparvaari-aa.
Dhan so tayraa thaan hai sach tayraa paiskaari-aa.
Naanak too lahnaa toohai gur amar too veechaari-aa.
Gur dithaa taa man saadhari-aa.

tłumaczenie na j.polski:

Chwal Guru Ram Das, tego który Ciebie stworzył, który Ciebie ustanowił.
Jesteś takim cudem! Stwórca posadził Cię na tronie.
Twoi Sikhowie i świadomi ludzie kłaniają się przed Tobą, ponieważ jesteś manifestacją Boga.
Jesteś niezmienny, niezgłębiony, niezmierzony. Twoje granice są niedostrzegalne.
Ci, którzy służą Tobie z miłością, są przenoszeni poprzez morze egzystencji.
Pięć przeszkód: chciwość, przywiązanie, żądza, gniew i ego, nie mogą istnieć tam, gdzie Ty jesteś.
Sfera, którą rządzisz istnieje naprawdę. Prawdziwa jest twoja chwała.
Jesteś Nanak, Angad i Amar Das Guru.
O, kiedy Ciebie rozpoznaję, moja dusza jest pocieszona.

Instrukcja: Mantruj ten shabd z serca i umysłu. Powtarzanie tej mantry 11 minut dziennie przez minimum 40 dni sprowadzi cuda do twojego życia.

Komentarz: Ten shabd pochodzi z Siri Guru Granth Sahib i jest dedykowany Guru Ram Das, który miał moc dokonywania cudów.

Utwór do medytacji: Dhan Dhan Ram Das Guru, Sangeet Kaur  Link do nagrania na Youtube

Dhan Dhan – globalna medytacja 2015– Artykuł i Instrukcja do mantry w formacie PDF