Video: Medytacja na Umysł Negatywny 11 minut

Nasze pierwsze nagranie video. Mandev Kaur prezentuje medytację na Umysł Negatywny.

PDF: Medytacja na Umsył Negatywny

Pełen opis medytacji:

Kundalini Joga: Medytacja na Umysł Negatywny

Użyj tej medytacji kiedy potrzebujesz zrównoważyć uderzającą negatywność i ochronne właściwości Umysłu Negatywnego. Ta medytacja oczyszcza podświadomość z niechacianych negatywnych myśli i lęku. Wtedy Umysł Negatywny może dawać tobie jasne sygnały by chronić i promować cię. Pozycja reprezentuje spokój i pokorę, która pozwala Stwórcy, Nieznanemu, zatroszczyć się i ochraniać ciebie. Ta pozycja była nazywana Pozycją Żebraka.

Usiądź prosto w Pozycji Łatwej, ze skrzyżowanymi nogami. Ułóż obie dłonie wnętrzem do góry, prawa dłoń spoczywa na lewej dłoni. Palce dłoni będą się krzyżować. Rozluźnij łokcie po bokach. Oczy są lekko otwarte, a wzrok skierowany jest w dół w kierunku dłoni.

Weź głęboki wdech, wciągając równomiernie i długo powietrze przez nos. Wydychaj koncentrując strumień powietrza przez zaokrąglone usta. Poczujesz jak powietrze z wydechu przechodzi przez twoje dłonie. Pozwój każdej negatywnej lub uporczywie rozpraszającej myśli i pragnieniu przyjść do twojego umysłu na wdechu. Wdychaj myśl i poczuj ją.

Z wydychem, wydychaj myśl na zewnątrz.

Po 11 lub 31 minutach, zrób całkowity wydech i zatrzymaj oddech na wydechu zamykając Punkt Pępka. Koncentruj się na każdym kręgu kręgosłupa, aż poczujesz cały kręgosłup aż do podstawy, sztywny niczym pręt. Następnie weź mocny wdech, kompletny wydech i powtórz koncentrację. Powtarzaj ten końcową sekwencję od 3 do 5 razy. Następnie całkowicie zrelaksuj się.

Czas medytacji: 11-31 minut.

Źródło: The Mind: Its Projections and Multiple Facets, Yogi Bhajan

Tłumaczenie: jogazdrowia.pl

Trzy Krije dla Ery Wodnika

To
właśnie całkowicie przebudzony system odczuwania, który absorbuje wszystkie niezliczone impulsy w całej gamie wibracji i spontanicznie przetwarza je w działanie (lub nie-działanie) poza umysłem czyni ciebie Samo-Odczuwającym Człowiekiem.
Nie ma dyskusji. Nie ma żadnych decyzji do podjęcia.
Jest tylko przepływ przebudzonego systemu odczuwania
i harmonijne działania istoty.

To
jest to co nazywamy “Żyć z wolą Nieskończoności”.

Yogi Bhajan zalecił by praktykować w Erze Wodnika te trzy krije:

Sat Krija pomaga utrzymać otwarte czakry.
Kirtan Krija (Sa Ta Na Ma) zajmie się Pięcioma Żywiołami (tattwami) ciała.
Sodarshan Chakra Krija może totalnie dać tobie duchowe doświadczenie.

Pobierz materiały do praktyki w PDF: Trzy krije dla Ery Wodnika

Piąta Sutra Ery Wodnika: Wibruj Kosmos, a Kosmos oczyści ścieżkę

Jedną z inspiracji jakie przedstawił Yogi Bhajan było Pięć Jogicznych Sutr dla Ery Wodnika.

Sutra znaczy „supeł”, „węzeł”. To kompleksowa koncepcja duchowa zredukowana do jednego zdania, która może być rozwinięta przez nauczyciela duchowego. Sutry ochroniły sekretne nauki przed zniszczeniem przez swoją pozorną prostotę oraz łatwość do zapamiętania.

Tematem przewodnim na roku 2017 jest Piąta Sutra Ery Wodnika:  Wibruj Kosmos, a Kosmos Oczyści Ścieżkę

oraz  Siri Mantra    Ek Ong Kar Sat Gur Prasad, Sat Gur Prasad Ek Ong Kar

„Każdy element wszechświata jest w ciągłym stanie wibracji, która manifestuje się nam jako światło, dźwięk i energia. Ludzkie zmysły odbierają tylko cześć nieskończonej gamy wibracji, dlatego trudno jest odnieść się do Słowa wspomnianego w Biblii, które tak naprawdę jest całkowitą wibracją utrzymującą całe istnienie.

Osoba może dostroić swoją przytomność do świadomości tej totalności za pomocą mantry. Poprzez wibrowanie w rytmie z oddechem szczególnego dźwięku, który jest proporcjonalny do kreatywnego dźwięku, lub strumienia dźwięku, osoba może poszerzyć swoją wrażliwość do całego spektrum wibracji. Przypomina to wydobywanie dźwięku na instrumencie strunowym. Inaczej mówiąc, tak jak wibrujesz, wszechświat wibruje z tobą.”  – Yogi Bhajan

Zapraszamy do włączenia się w Globalną Medytację z Siri Mantrą, którą w Gdańsku rozpoczynamy przed letnim przesileniem i będziemy ją kontynuuowali przez  kolejne 40 dni.

Materiały dla Piątej Sutry:

Medytacja Piątej Sutry: Indra Nittri

Fifth Sutra: Indra Nittri Meditation ENGLISH

Alfabet Nauczyciela

Alphabet of a Teacher – Alfabet Nauczyciela
A  – Always fearless. (Zawsze nieulękniony.)
B – Beautiful in public. (Piękny publicznie.)
C – Concentrated in their action. (Skoncentrowani w swoim działaniu.)
D – Do as they are told. (Zrobią, tak jak im się powie.)
E – Earth’s friend. (Przyjaciel Ziemi.)
F – Friend, you are friend to all. (Przyjacielu, jesteś przyjacielem dla wszystkich.)
G – Gives all happiness. (Daje całe szczęście / Daje wszystkim szczęście.)
H – Happy when tested. (Szczęśliwy kiedy poddawany jest próbie.)
I – Is a student of God. (Jest uczniem Boga.)
J – Jumps ahead when behind. (Wyprzedza o krok kiedy jest w tyle)
K – Keeps up. (Utrzymuje.)
L – Learns from the best teacher. (Uczy się od najlepszego nauczyciela.)
M – Meditates on God. (Medytuje nad Bogiem.)
N – Never negative. (Nigdy negatywny.)
O – On the top. (Ponad.)
P – Prevails through the hardest challenges. (Panuje podczas najcięższych wyzwań.)
Q – Never questions. (Nigdy nie kwestionuje.)
R – Ready for anything. (Gotowy na wszystko.)
S – Soul is pure. (Dusza jest czysta.)
T – Teacher teaches others. (Nauczyciel uczy innych.)
U – Uses the finest there is. (Używa tego co jest najlepsze.)
V – Vision, sees God in all. (Wizja, widzi Boga we wszystkim.)
W – Writes from the heart. (Pisze z serca.)
X – X-rays the aura of the person in need. (Prześwietla aurę osoby w potrzebie.)
Y – Yells only at what needs to be awakened. (Wrzeszczy tylko na to co ma zostać przebudzone.)
Z – Zaps, then defends.  (Usuwa, potem broni.)

źródło: Yogi Bhajan, Ph.D. „The Master’s Touch: On Being a Sacred Teacher for the New Age.” K.R.I. iBooks.

notka od tłumacza: Jeżeli masz propozycję lepszego tłumaczenia powyższego tekstu napisz do nas joga.gdansk@gmail.com

Globalna Sadhana: urodziny Guru Ram Das 9 października

9 października obchodzimy urodziny Guru Ram Das, czwartego Guru Sikhów, nauczyciela, uzdrowiciela, opiekuna Ery Wodnika.

guru-ram-das

Tego dnia wykonamy specjalną Sadhnę.

Przez 2,5 godziny będziemy mantrowali shabd Dhan Dhan Ram Das Guru. Ten shabd jest nazywany mantrą dla dokonywania cudów.

Ten shabd był śpiewany przynajmniej raz dziennie w Harimandir Sahib (Złotej Świątyni) w Amritsar przez ostatnie 400 lat. Można często go usłyszeć wokół Harimander Sahib, dlatego że stał się często wypowiadaną mantrą przez osoby, które żyją w Amritsar i odwiedzają Złotą Świątynię każdego dnia.
Istnieje niezliczona ilość opowieści o tym jak recytowanie tego shabdu przywołało cuda wobec, wydawałoby się, beznadziejnych, osobistych sytuacji. Dzięki nauczaniu Yogi Bhajana, tysiące ludzi na całym świecie, mają błogosławieństwo i mogą przywoływać cuda Guru Ram Das poprzez moc Naad w słowach tego shabdu i poprzez wzniosłą, modlitewną intencję. Podczas obchodów rocznicy urodzin Guru Ram Das, mamy nadzieję, że recytowanie tego shabdu przywoła do twojego życia wszystkie błogosławieństwa Guru Ram Das.

Yogi Bhajan opisywał tę okazję, jako pełen mocy czas dla wypełnienia modlitw i za co kolwiek się pomodlisz, Guru Ram Das odpowie. Ważne by pamiętać, że boska praca odpowie na twoje modlitwy dla twojego najwyższego przeznaczenia, dlatego bądź otwarty by odpuścić swoją modlitwę kiedy ją wypowiesz i by odpuścić twoje oczekiwania o tym jak to się zamanifestuje.W wielu aszramach, ludzie zapisują modlitwy i wkładają je do specjalnego pudełka, do którego każdy może dodać swoją modlitwę. Po całym cyklu możesz urządzić ceremonię i spalić modlitwy, wysyłając je do Nieskończoności.

Akceptuj cud twojego życia i twoją zdolność do modlitwy, samobłogosławieństwa i błogosławieństwa całego świata.

Guru Ram Das (1534-1582)

guru-ramdas-ji
Jego oryginalne imię to Bhai Jetha (Jetha – pierworodny). Pochodził ze świeckiej rodziny, jednak od dziecka obracał się w gronie religijnych ludzi. Był młodym, przystojnym mężczyzną. Pewnego dnia natrafił na grupę Sikhów, którzy byli w drodze do Goindwal, siedziby trzeciego Guru Sikhów – Guru Amar Das. Jetha postawił się przyłączyć do kompanii. Gdy dotarli na miejsce, Guru Amar Das of razu zwrócił uwagę na takt i zmysł oddania jaki miał w sobie Jetha. Jetha postanowił zostać w Goindwal, gdzie dużo i ciężko pracował przy różnych projektach budowlanych, czym jeszcze bardziej zwrócił uwagę Guru Amar Das.Niedługo potem Jetha ożenił się z córką Amar Das – Bibi Bhani, z którą miał trójkę dzieci. Jetha był pilnym i oddanych uczniem Guru Amar Das. Wykonywał wiele seva oraz reprezentował Guru Amar Das przed sądem Akbara (cesarza muzułmanów dynastii Mugołów). Ostatecznie Jetha w wielu 40 lat, został mianowany następcą Guru Amar Das i czwartym Guru Sikhów jak Guru Ram Das (Guru – przejście od ciemności do jasności, Ram – jedno z imion Boga, Das – Służący).
Guru Ram Das skomponował 688 hymnów z czego Rehras Sahib i Kirtan Sohila są codziennymi modlitwami Sikhów.
Guru Ram Das był uzdrowicielem. Czantowanie jego shabdów i mantr odnosi się do cech pokory, współczucia i uzdrawiającej energii.

Dhan Dhan Ram Das Guru
Mantra dla dokonywania cudów

Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.
Dhan Dhan raamdaas gur jin siri-aa tinai savaari-aa.
Pooree ho-ee karaamaat aap sirjanhaarai Dhaari-aa.
Sikhee atai sangtee paarbarahm kar namaskaari-aa.
Atal athaahu atol too tayraa ant na paaraavaari-aa.
JinHee tooN sayvi-aa bhaa-o kar say tuDh paar utaari-aa.
Lab lobh kaam kroDh moh maar kadhay tuDh saparvaari-aa.
Dhan so tayraa thaan hai sach tayraa paiskaari-aa.
Naanak too lahnaa toohai gur amar too veechaari-aa.
Gur dithaa taa man saadhari-aa.

tłumaczenie na j.polski:

Chwal Guru Ram Das, tego który Ciebie stworzył, który Ciebie ustanowił.
Jesteś takim cudem! Stwórca posadził Cię na tronie.
Twoi Sikhowie i świadomi ludzie kłaniają się przed Tobą, ponieważ jesteś manifestacją Boga.
Jesteś niezmienny, niezgłębiony, niezmierzony. Twoje granice są niedostrzegalne.
Ci, którzy służą Tobie z miłością, są przenoszeni poprzez morze egzystencji.
Pięć przeszkód: chciwość, przywiązanie, żądza, gniew i ego, nie mogą istnieć tam, gdzie Ty jesteś.
Sfera, którą rządzisz istnieje naprawdę. Prawdziwa jest twoja chwała.
Jesteś Nanak, Angad i Amar Das Guru.
O, kiedy Ciebie rozpoznaję, moja dusza jest pocieszona.

Instrukcja: Mantruj ten shabd z serca i umysłu. Powtarzanie tej mantry 11 minut dziennie przez minimum 40 dni sprowadzi cuda do twojego życia.

Komentarz: Ten shabd pochodzi z Siri Guru Granth Sahib i jest dedykowany Guru Ram Das, który miał moc dokonywania cudów.

Utwór do medytacji: Dhan Dhan Ram Das Guru, Sangeet Kaur

8 października 2016Odnośnik bezpośredni