Czwarta Sutra Ery Wodnika 2016

Czwarta Sutra Ery Wodnika: „Rozumiejąc bez współczucia, nie zrozumiesz tych czasów.” (2016 r.)

Mantra: Rakhe Rakhenahaar

compassion_kriya_4_gpk_-cropped_small

Przeczytaj wstęp: Era Wodnika i Pięć Sutr 

Yogi Bhajan wyjaśnił tę sutrę kiedy powiedział, że musimy rozumieć poprzez współczucie – nie uczucie – albo nie zrozumiemy tych czasów. Uczucia (pasje) są jak prądy, które przychodzą i odchodzą. Umysł nie może być stały ponieważ zmienne fale uczuć zawsze pociągną umysł do góry, w dół, i we wszystkie strony.

„To dotyk dłoni, wymawiane słowa i kontakt wzrokowy otwierają serce człowieka, nie wiedza wszystkich bibliotek świata. Przekształć swoją pasję we współczucie poprzez odczuwanie innych jako siebie, i siebie jako innych. Usuń bariery egocentrycznej jaźni i odczuwaj jaźń we wszystkim. Wszystko jest jednym, i jedno jest wszystkim.” – Yogi Bhajan

 Współczucie jest jak nurt wiatru, który niesie cię przez ocean nieskończoności. Tylko wtedy, gdy pochodzisz z serca twoje słowa mogą przeniknąć każde serce.
„Kiedy istnienie staje się całkowitym współczuciem, wtedy jego słowo może zatrząść każdym sercem – przenika je.” – Yogi Bhajan
 
Krije, medytacje i artykuły dla Czwartej Sutry Ery Wodnika:
Źródło:
3ho.org, sikhnet.org