I Sutra: Rozpoznaj, że ta druga osoba jest tobą

Pierwsza Sutra_Rozpoznaj  że drugi człowiek jest tobą

Pierwsza Sutra: Rozpoznaj, że ta druga osoba jest tobą

Mantra: Humee Hum Tumee Tum Wahe Guru

 

Yogi Bhajan o Duchowym Przebudzeniu poprzez Świadomość Grupową

Indywidualna świadomość oczyści cię, grupowa świadomość powiększy cię, a Uniwersalna Świadomość odkupi cię aż do Nieskończoności.

W Kundalini Jodze musisz przejść przez ten szczególny stan zwątpienia. Jest on zwany “stanem zwątpienia w siebie”. Jest to olbrzymi ból na ścieżce rozwoju, lecz także znak iż zbliża się dojrzałość. Twe wewnętrzne zmaganie będzie brzmiało: “Jestem, nie jestem. Oni są, oni nie są. To jest, to nie jest. Jesteśmy, nie jesteśmy. To prawdziwe, to nieprawdziwe.”. W tej burzy wątpliwości, jeśli tylko staniesz się wystarczająco pokorny i puścisz to, nie będziesz musiał nawet kiwnąć palcem lub stoczyć nawet najmniejszej batalii. To jest największy cud, iż nie trzeba tu pamiętać o żadnym cudzie, i że Nieskończoność mimo wszystko czyni wszystko, kiedy ty się radujesz, śmiejesz, krzyczysz i jesteś szczęśliwy. Wszyscy jesteśmy częścią tego strumienia. Nie jesteśmy oddzieleni.

Szczęście i mistrzowskie opanowanie duchowego aspektu życia ludzkiego jest prostą i bezpośrednią praktyką. Problem w tym, że nigdy nie ćwiczyliśmy naszego umysłu w rozpoznawaniu Nieskończoności jako naszego początku. Zamiast tego uciekamy i ukrywamy się pod rytuałami. Wszystkie miejsca kultu były pomyślane do tworzenia grupowej świadomości. Przebudzenie duchowe zaczyna się od świadomości jednostkowej, a następnie przechodzi do świadomości grupowej. Gdy ustanowiona zostaje świadomość grupowa, gdzie dbasz o innych, wtedy możesz przejść do Uniwersalnej Świadomości. Miejsca religijne były projektowane po to, aby wszyscy ludzie wierzący w jakąś drogę mogli łączyć się razem aby sławić Boga i odczuwać uniesienie. W większości miejsc, ten pierwotny cel i praktyka gromadzenia się i doznawania unoszenia świadomości grupowej zostały zapomniane, osłabione lub po prostu przeminęły. Wraz z zaniedbaniem i niedorozwojem tego czynnika naszego życia, staliśmy się pomieszani. Zadbaj o duchowy czynnik swego życia poprzez łączenie się z innymi dla doświadczania i wynoszenia swej jaźni, grupy i wszechświata.

Gdy jakaś osoba nie posiada i nie rozwija siły swej jednostkowej świadomości w kierunku grupowej świadomości, wtedy nie może osiągnąć ostatecznego doznania Uniwersalnej Świadomości. Zawsze będą istniały przeszkody. Brak wiedzy, brak nauczyciela, ego, lęk i karma wszystkie są przeszkodami. Te przeszkody ograniczają daną osobę. Rozwój świadomości grupowej w doświadczenie Nieskończoności jest pomostem do Uniwersalnej Świadomości. Wyzwala nieograniczoną jaźń i spełnia duchową tęsknotę.

źródło: Podręcznik do Kursu Nauczycielskiego Kundalini Yogi I Stopnia, wyd. KRI

Artykuły, krije i medytacje do I Sutry:

Czakra Serca

Krija Otwieranie Serca

Medytacja I Sutry: Humee Hum

Link do materiałów na stronie 3HO (j. angielski)