Sadhna Ery Wodnika

Ek Ong Kar

Od samego  początku nauczania Yogi Bhajan mówił o wielkim procesie przemian i dojrzewania ludzkości, które nazywał Erą Wodnika. Wszystko, czego uczył było przygotowaniem do tego przejścia, które miało nastąpić w 2012 roku. W Erze Wodnika potrzebujemy intuicji, wytrzymałości zarówno psychicznej jak i fizycznej, samo-świadomości oraz nowego, głębokiego doświadczenia duchowego, które utrzyma naszą osobowość w obliczu przemian globalnych, nieustannej rywalizacji, przeładowania informacyjnego oraz wyzwań środowiskowych i ekologicznych.

Yogi Bhajan podał w dniu 21 lipca 1992r. następującą sekwencję mantr, z poleceniem używania ich dla porannych sadhn w tej kolejności przez 21 lat, to jest do czasu pełnego przejścia w Erę Wodnika, i dalej. Po 2012 roku ten model Sadhny jest nadal aktualny i stanowi punkt wyjścia dla innych modeli Sadhny, które pozostawił Yogi Bhajan.

Mantry do Sadhny Ery Wodnika

Mantry do Sadhny Ery Wodnika PDF do druku

1. Mantra Adi Siakti (7 minut)

 Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Jeden stwórca stworzył to stworzenie. Prawda jest jego imieniem. Wielka, nieopisana jest jego nieskończona mądrość.

Kamieniem węgielnym porannej Sadhny jest Ashtang Mantra – Adi Siakti Mantra, zwana także Długim Ek Ong Kar lub Długim Zawołaniem.
Ta mantra inicjuje Kundalini, poprzez zainicjowanie związku pomiędzy naszą duszą, a Uniwersalną Duszą. Tę mantrę śpiewamy bez akompaniamentu muzyki, podczas gdy kolejne sześć mantr możemy śpiewać na rożne melodie lub bez.

Czantuj z punktu pępka na 2,5 cyklu oddechu. Ek Ong Kaar – Sat Naam Siri – Wa-he Guru.
Każdy dźwięk wibruje i integruje inną czakrę z aurą.
Ek jest bardzo krótkie, tak jakbyśmy rozszczepili atom uwalniają ogromne ilości energii z pierwszej czakry.
Ong wibrujemy z drugiej czakry, rezonując przez nos.
Kaar wibrujemy z pępka.
Weź kolejny głęboki wdech i czantuj Sat Naam Siree.
Sat jest krótkie, wychodzi wprost z pępka,
podnosząc przeponę.
Naam jest bardzo długie i rezonuje z serca.
Siri jest największe ze wszystkich mocy. To Shakti. Czantuj je na samej końcówce oddechu. Siree wychodzi z pępka do góry, aż do zamka szyi.
Potem weź krótki wdech i czantuj Wa-he-Guru.
Wa-he-Guru uwalnia się przez czubek głowy.

2.
Wah Yantee, Kar Yantee,  Jag dut patee, adak it wa-ha
Brahmaday traysha guru, It wa-he guru
(7 minut)

Ta mantra używa słów Patandżalego. Przedstawia ona tysiące lat modlitwy. Poprzez nią odnosimy się bezpośrednio do Makrojaźni, przekraczającej stworzenie.

3. Mul Mantra (7 minut)

Ek Ong Kar
Sat Nam
Karta Purkh
Nirbhao
Nirvair
Akal Moorat
Ajonee
Saibhung
Guru Parasad
Jap
Ad Such, Jugat Such, Heibhii Such
Nanak Hosee Bhee Such

Jeden Stwórca
Prawda Utożsamiona
Sprawca Wszystkiego
Nieustraszony
Niemściwy
Nie-narodzony
Samo-oświecony
Łaska Guru
Medytuj (powtarzaj)
Prawdziwy na początku
Prawdziwy przez wszystkie wieki
Prawdziwy teraz
Nanak głosi, że Prawda będzie zawsze

Mul Mantra (Mantra Korzenia) daje doświadczenie głębi i świadomości waszej duszy.
Jest 108 żywiołów we Wszechświecie i 108 liter w Mul Mantrze (w oryginalnym zapisie Gurmukhi).

Ta mantra poszerza kreatywność i wysyła nas do działania zgodnie ze Stwórcą i naszym przeznaczeniem.

Podczas śpiewania Mul Mantry:
– pozostawiaj niewielką przerwę (nie biorąc wdechu) pomiędzy Ajoonee a Saibhung. Nie zlewaj razem tych słów
– podkreślaj dźwięk „cz” na końcu słowa Such. To dodaje mocy.

4.
Sat Siri, Siri Akal
Siri Akal, Mahaa Akal
Mahaa Akal, Sat Nam
Akal Moorat, Wahe Guru
(7 minut)

Wielka Prawda
Czczona Nieumierająca
Czczona Nieumierająca
Wielka Nieśmiertelna
Wielka Nieśmiertelna
Prawda Utożsamiona
Nieśmiertelne Oblicze Boga
Wielka nieopisana jest Jego mądrość

Yogi Bhajan nazwał tę mantrę Mantrą dla Ery Wodnika. Poprzez nią ogłaszamy, że jesteśmy bezczasowymi, poza-śmiertelnymi istotami.

5.Rakhe Rakhan Har (7 minut)

Rakhay rakhanahaar aap ubaaria-an
Gur kee pairee paa-i kaaj savaari-an
Hoaa aap da-iaal manaho na visaari-an
Saadh janaa kai sang bhavajal taari-an
Saakat nindak dusht khin maa-eh bidaari-an
Tis saahib kee tayk Naanak manai maa-eh
Jis simrat sukh ho-i sagalay dookh jaa-eh

Ty, który ratujesz, uratuj i przeprowadź nas wszystkich
Podnoszący i dający doskonałość
Dałeś nam dotyk lotosowych stóp Guru, i cała nasza praca jest zrobiona
Stałeś się miłosierny, dobry i współczujący, nasz umysł nie zapomina o Tobie
W towarzystwie świętych istot zabierasz nas od nieszczęść i katastrof, skandali i niesławy
Nie pozwalasz by zło nas dopadło
Ten Wielki Pan jest kotwicą
Utrzymuję w umyśle Boga, przez medytację i powtarzanie Jego Imienia
Przychodzi wszelka szczęśliwość, a wszelki smutek i ból odchodzą

Jest to shabd ochronny przed wszystkimi negatywnymi siłami, które ruszają przeciwko  kroczeniu ścieżką przeznaczenia, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Jak miecz przecina każdą przeciwną wibrację, myśl, słowo i czyn.

6. Wahe Guru Wahe Jio (22 minuty)

Śpiewaj tę mantrę siedząc w Vir Asanie. Usiądź na lewej pięcie, z prawym kolanem przy mostku, z dłońmi w Pozycji Modlitewnej. Oczy są skupione na czubku nosa.

Wha-hay Guru Wha-hay Guru
Wha-hay Guru Wha-hay Jio

Wahe Guru jest mantrą ekstazy. Nie ma właściwie jej tłumaczenia, choć moglibyśmy powiedzieć „Nie do opisania wielka jest Jego Nieskończona, Ostateczna Mądrość”. Jio jest afektowaną, ale nadal niosąca szacunek formą słowa Ji (dusza).
Przez tę mantrę ustawiamy siebie na rzecz zwycięstwa i prawa do znakomitości.

7. Śpiew Guru Ram Das (5 minut)

Guru Guru Wha-hay Guru Guru Raam Das Guru

Jest to wychwalanie świadomości Guru Ram Das, przywołującej jego duchowe światło, przewodnictwo i ochraniającą łaskę. Jesteśmy wypełnieni pokorą.