Regulamin

Celem regulaminu jest zapewnienie wszystkim uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, komfortu i doświadczeń podczas praktyki jogi.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Przebieg Zajęć
1. Każdorazowe zajęcia z jogi są zaplanowaną całością i ważne jest uczestnictwo w nich od początku do końca. Najlepiej jest przyjść ok. 10 min przed wyznaczoną godziną zajęć i zrelaksować się.
2. W czasie zajęć zachowujemy ciszę i skupienie stosując się do poleceń instruktora.
3. Pytania i sprawy organizacyjne proszę kierować do organizatora przed lub po zajęciach.
4. Po zajęciach maty i koce odkładamy na miejsce. Na sali dbamy o prządek i harmonię.

Bezpieczeństwo
1. Ostatni obfity posiłek należy spożyć co najmniej 2 godziny przed zajęciami.
2. Ćwiczymy w niekrępującym stroju na boso lub skarpetkach antypoślizgowych.
3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne  powinno się zgłosić instruktorowi przed zajęciami .
4. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby ćwiczącej powstały w wyniku nie przestrzegania regulaminu, zaleceń i wskazówek instruktora oraz utajnieniu stanu zdrowia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób z dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiet w ciąży jest opinia lekarska o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach.
 
Zajęcia jogi prowadzone są przez dyplomowanego instruktora rekreacji ruchowej (Kundalini Joga)  z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących, jednak tylko uczestnik posiada pełną informację o stanie swojego zdrowia i reakcjach własnego ciała dlatego w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
 
 Wersja PDF do druku: Regulamin Joga Zdrowia