Siri Guru Granth Sahib

Yogi
Bhajan on czytaniu z Siri Guru Granth Sahib:

Najpierw psyche osoby świadomie konfrontuje idee i ideały jedności, których ego nie chce zaakceptować. Te ideały są wzmacniane poprzez werbalizację, i następuje uwolnienie podświadomości, które odpręża całą fizjologię człowieka. Następnie dzieje się prawdziwa rzecz: język i usta, najbardziej delikatne sensoryczne organy ciała, grają na sobie w pewnej permutacji i kombinacji, stymulując systematycznie punkty przysadki i szyszynki w mózgu. W najbardziej subtelny sposób osobowość zaczyna odchodzić od kompleksów strachu ku bardziej wolnej, bardziej ekspansywnej autorefleksji. Bądź bardzo świadomy kiedy używasz języka w wymowie słów, to przekłada się i dotyka punktów meridianowych na górnym podniebieniu, osoba może uzyskać totalny efekt.

Hukam – samo słowo znaczy ”zarządzenie” (command), może być przetłumaczone jako instrukcja od Guru. W tradycji Sikhów, oraz po porannej Sadhanie Kundalini Jogi, czytany jest fragment Siri Guru Granth Sahib, żywego Guru, który jest wskazówką na cały dzień lub w danej sprawie.

Hukam czytane codziennie w Złotej Świątyni w Amritsar dostępny na stronie: Daily Hukam ze strony Sikhnet.com

Sikh – słowo pochodzi z sanskryckiego słowa sisya  – oznacza uczeń, student.

Gursikh – uczeń, student Guru.

GuruGu oznacza ciemność lub ingnorancję. Ru oznacza światło i wiedzę. Gur to formuła lub instrukcja. Guru oznacza to, co daje formułę lub technikę, która transforumje ciemność w światło, ignorancję w wiedzę.

Guru to aktywna wiedza, żywe zjawisko. Nie jest to wiedza intelektualna, która klasyfikuje i analizuje. Guru zmienia ciebie. Guru rozwija zdoloność widzenia. Daje tobie proceduralną wiedzę, która jest oryginalnie w twoich komórkach i podświadomości.

Polskie tłumaczenia: Hukam z 2018 roku

Polskie tłumaczenia: Hukam z 2019 roku

Shabd Guru – technologia kwantowa dźwięku, która bezpośrednio zmienia naszą świadomość poprzez moc NAAD – wewnętrzego przepływu dźwięku. Dźwięk, który jest naszym nauczycielem.

W Kundalini Jodze Shabd Guru jest podstawowym narzędziem podnoszenia własnej świadomości. Źródłem mantr i shabdów dla studentów i nauczycieli Kundalini Jogi jest niezwykły zbiór pieśni – Siri Guru Granth Sahib.
Siri Guru Granth Sahib to 1,430 stronicowy zbiór duchowej, mistycznej i metafizycznej poezji napisanej lub recytowanej przez pół tysiąclecia w XII-XVII w.n.e. na terenie Środkowego i Dalekiego Wschodu. Jest to pierwszy w historii uniwersalny skrypt stworzony ponad religiami.
Siri Guru Granth Sahib zostało po raz pierwszy skompilowane przez Guru Arjan Dev,  piątego Guru Sikhów na początku XVII w. który sam był autorem 2,216 z 5,894 pieśni zawartych w skrypcie. Zbiór jest kompilacją poematów i pieśni ujętych jako naad – wewnętrzny nurt dźwięku dla podnoszenia ludzkiej świadomości, z wykorzystaniem ragas – klasycznej muzyki Indii.  Wszystkie kompozycje są dziełem świętych ludzi, mędrców i bardów z różnych tradycji kulturowych – muzułmańskiej, Sufi, hinduskiej i Sikhów. Autorzy pochodzili z różnych warstw społecznych  i posługiwali się różnymi językami. Wszystkie kompozycje zostały zapisane w jednym języku – Gurmukhi, by ten bogaty repertuar mógł służyć każdemu. Dzięki tej transformacji zbiór Siri Guru Granth Sahib stał się uniwersalnym narzędziem podnoszenia własnej świadomości dla ludzi wielu kultur. Jest on bardzo precyzyjnym narzędziem, dokładnie odwzorowuje wibrację słów i pieśni swych autorów.
Tekst opracowano na podstawie: Heroes, Saints and
Yogi
s, Shakti Parwha Kaur i Guruka Singh Khalsa