Pięć Sutr dla Ery Wodnika

Era Wodnika rozpoczęła się 11 listopada 1991 roku. Zawołanie poprzedniej Ery Ryb brzmiało: “Chcę wiedzieć, pomóż mi”. Wiązało się z szukaniem prawdy na zewnątrz siebie. Wtedy główną potrzebą była potrzeba wiedzy. Era Wodnika to era doświadczenia, znajomości rzeczy oraz ekspansji.  Jest to czas samo-wartości, charakteru i osobistego kalibru.

Erą Wodnika rządzi świadoma przytomność, informacja i energia.

Charakter Ery Wodnika:

  • Zmiany i uczenie się są nieustanne oraz trwają przez całe życie. Musimy zachować mentalną, emocjonalną i fizyczną giętkość.
  • Intelekt nie wystarcza. Potrzebujemy nowego związku z intuicją, emocją i instynktem.
  • Uczenie się nie wystarcza. Nie wystarcza też wiedza. Potrzebujemy mądrości.
  • Nasze poczucie osobowej tożsamości i jej podstawy zmieniają się.
  • Potrzebujemy o wiele więcej miłości i jedności, gdyż odczuwamy więcej lęku oraz ogromną niepewność.
  • Wytrwałość i nieprzerwane działanie na najwyższych obrotach to powszechne standardy oceniania wszystkich oraz ich pracy, zaś potrzebą jest wchodzenie do wewnątrz i regenerowanie się.
  • Potrzebujemy pogodzenia i zintegrowania duchowej strony życia z techniczną i materialną – pewnej duchowej sprawności w odczytywaniu wartości oraz znaczenia.
  • Nie ma żadnego oddzielenia. Każde działanie, które podejmujemy musi być rozważone ekologicznie i globalnie, ponieważ każda osoba oddziałuje bezpośrednio lub pośrednio, na rozległe sieci ludzi, inne żywe istoty oraz miejsca.

Yogi Bhajan był świadomy zmian jakie czekają ludzkość i przedstawił dla Zachodu system, który przygotowuje ciało, umysł, duszę i wszystkie aspekty ludzkiego życia do życia w nowych realiach Ery Wodnika. System ten to Kundalini Joga, wyrafinowany zbór praktyk, który systematycznie transformuje naszą świadomość.

W 2014 roku globalna społeczność Kundalini Jogi obchodziła 10 rocznicę śmierci Bhajana. Yogi Bhajan pozostawił po sobie tysiące praktyk kriji, medytacji i mantr oraz niezliczoną ilość wykładów, które mogą być dla nas inspiracją, nic jednak nie zastąpi naszej osobistej praktyki.

Jedną z inspiracji jakie przedstawił Yogi Bhajan było Pięć Jogicznych Sutr dla Ery Wodnika.

Sutra znaczy „supeł”, „węzeł”. To kompleksowa koncepcja duchowa zredukowana do jednego zdania, która może być rozwinięta przez nauczyciela duchowego. Sutry ochroniły sekretne nauki przed zniszczeniem przez swoją pozorną prostotę oraz łatwość do zapamiętania.

W 2013 roku rozpoczął się globalny proces interpretowania i praktyki tych Sutr za inicjatywą międzynarodowej społeczności Kundalini Jogi 3HO (Healthy, Happy, Holy Organisation).

Każdy kolejny rok ma przypisaną sutrę i mantrę, która oddaje jej charakter.

Pięć Sutr Ery Wodnika:

1. Rozpoznaj, że ta druga osoba jest tobą. (2013)

2. Jest przejście przez każdą blokadę. (2014)

3. Kiedy nadejdzie czas na ciebie– działaj, a całe ciśnienie opadnie. (2015)

4. Rozumiejąc bez współczucia nie zrozumiesz tych czasów. (2016)

5. Wibruj Kosmos, a Kosmos oczyści ścieżkę. (2017)

W 2014 rozpoczęliśmy cykl warsztatów oraz medytacji na zajęciach Kundalini Jogi związanych z programem Sutr Ery Wodnika. W tej zakładce będziemy zamieszczać materiały jakie przygotowywaliśmy na nasze zajęcia.  Źródłem materiałów jest Podręcznik Pierwszego Stopnia dla Nauczycieli Kundalini Jogi (wyd.: Kunalini Research Institute, wydanie polskie), tłumaczenia opracowań nt. Sutr ze strony www.3ho.org oraz wykłady Yogi Bhajana.