Adi Mantra: Ong Namo Guru Dev Namo. Pierwsza Praktyka

Adi Mantra: Ong Namo Guru Dev Namo
Pierwsza Praktyka

Ong Namo Guru Dev Namo
Kłaniam się nauczycielowi wewnątrz mnie.

Adi Mantra jest pierwszą technologią ucznia i nauczyciela Kundalini Jogi. Jest medytacją. Jest stanem świadomości. Jest ogniwem łączącym was jako skończoną osobowość i was, jako ten przepływ Nieskończonej świadomości, który kieruje energią kundalini.
Tą mantrą zaczynamy zawsze zajęcia oraz osobistą praktykę.
Praktykujcie tę mantrę, by stać się mistrzami odkładania na bok waszych własnych lęków, dumy, oczekiwań czy manipulacji. Pozwólcie temu ogniwu świadomości dotknąć was i nauczać przez was.

Śpiewanie Adi Mantry
By ześrodkować się przed wykonaniem ćwiczeń Kundalini Jogi, zaśpiewajcie Adi Mantrę co najmniej trzy razy.
Adi znaczy “pierwszy” albo “pierwotny”. Mantra jest twórczą projekcją umysłu poprzez dźwięk. Adi Mantra jest pierwszym kreatywnym działaniem. Skupia was w waszej wyższej jaźni i przypomina waszym niższym umysłom, iż to nie ego będzie praktykować czy nauczać Kundalini Jogę.
Jest to zaproszenie dla waszej wyższej jaźni do przejęcia steru i prowadzenia biegu doświadczenia.

Instrukcja

adi-mantra-kundalini-yoga ong namo dlonie
Kiedykolwiek zaczynacie waszą praktykę Kundalini Jogi, zacznijcie siadając w pozycji łatwej z wyprostowanym kręgosłupem. Złóżcie razem dłonie przy środku klatki piersiowej z palcami wyprostowanymi ku górze. Przyciśnijcie stawy kciuków mocno do mostka. Koncentrujcie się na Punkcie Brwi. Bierzcie głęboki wdech i śpiewajcie słowa mantry podczas jednego długiego wydechu.
Słowo dev jest śpiewane o tercję molową wyżej niż pozostałe dźwięki. Delikatny nacisk powodowany przez dźwięk rośnie na dev jak stopniowo wznosząca się fala.
Dźwięk ong wzbudzany jest w wewnętrznych komorach zatok i górnego podniebienia. Jest wywoływany przez całe powietrze przechodzące przez nos. Usta są otwarte, tak że przestrzeń jamy ustnej działa jak pudło rezonansowe dla wzmocnienia dźwięku.
Nacisk kładzie się na dźwięk “ng”. Upewnij się, że przy śpiewaniu ong wargi są ściągnięte. Pierwsza część słowa Namo jest krótka.
Dźwięk “o” utrzymuje się znacznie dłużej.
Adi Mantrę należy śpiewać na jednym oddechu. Jeśli po Ong Namo musi być wzięty krótki oddech, nie przeciągajcie oddechu aby nie zmieniać rytmu mantry.

Znaczenie

Ong – jest twórczą energią całości kosmosu. Niesie on konotacje energii i aktywności. Tworzy zaangażowanie bez przywiązania. Generuje Shakti, twórczą siłę życia. Ten dźwięk to nie Om, który jest dźwiękiem dla wycofania się i odprężenia.
Namo – oznacza kłaniać się przed czymś lub przywoływać coś z szacunkiem i otwartością. Jest to ten rodzaj kłaniania, który obdarza godnością poprzez potwierdzanie wyższej świadomości i dyscypliny.
Ong Namo – odwołuje się do naszej świadomości, by stała się subtelna i otwarta na swe wyższe zasoby. Poleca ono świadomości i podświadomości odrzucić normalne ograniczenia funkcjonowania nałożone przez ograniczone ego.
Guru – oznacza mądrość lub nauczyciela. Nie oznacza jakieś osoby, ale źródło wiedzy. Nie jakiejkolwiek wiedzy. Jest to ten rodzaj wiedzy, który was przekształca, łagodzi ból i podnosi świadomą przytomność.
W kontekście duchowym Guru jest ucieleśnieniem Nieskończonego. Słowo można rozbić na dwie części: “Gu” – znaczy ciemność lub niewiedza, “ru” – znaczy światło albo wiedza.
Dev – oznacza subtelny, eteryczny, boski albo należący do sfery boskiej.
Guru Dev Namo odwołuje się do tej subtelnej mądrości, która jest przechowywana i przekazywana przez subtelne i promienne ciała aury.
Jeśli ograniczone jednostkowe ego, w którym normalnie żyjemy jest małym stawem, wtedy Ong Namo uwalnia nas do ogromnego i bezkresnego oceanu.
Guru Dev Namo daje nam doświadczenie najmądrzejszego Nawigatora i wszystkie jego mapy, by poprowadzić nas do tych wielu portów, jakich mamy doświadczać.

Lotos frog

“Możesz żyć jak żaba w studni,
albo możesz żyć w oceanie.
To zależy od ciebie.”
– Yogi Bhajan.