Alfabet Nauczyciela

Alphabet of a Teacher – Alfabet Nauczyciela
A  – Always fearless. (Zawsze nieulękniony.)
B – Beautiful in public. (Piękny publicznie.)
C – Concentrated in their action. (Skoncentrowani w swoim działaniu.)
D – Do as they are told. (Zrobią, tak jak im się powie.)
E – Earth’s friend. (Przyjaciel Ziemi.)
F – Friend, you are friend to all. (Przyjacielu, jesteś przyjacielem dla wszystkich.)
G – Gives all happiness. (Daje całe szczęście / Daje wszystkim szczęście.)
H – Happy when tested. (Szczęśliwy kiedy poddawany jest próbie.)
I – Is a student of God. (Jest uczniem Boga.)
J – Jumps ahead when behind. (Wyprzedza o krok kiedy jest w tyle)
K – Keeps up. (Utrzymuje.)
L – Learns from the best teacher. (Uczy się od najlepszego nauczyciela.)
M – Meditates on God. (Medytuje nad Bogiem.)
N – Never negative. (Nigdy negatywny.)
O – On the top. (Ponad.)
P – Prevails through the hardest challenges. (Panuje podczas najcięższych wyzwań.)
Q – Never questions. (Nigdy nie kwestionuje.)
R – Ready for anything. (Gotowy na wszystko.)
S – Soul is pure. (Dusza jest czysta.)
T – Teacher teaches others. (Nauczyciel uczy innych.)
U – Uses the finest there is. (Używa tego co jest najlepsze.)
V – Vision, sees God in all. (Wizja, widzi Boga we wszystkim.)
W – Writes from the heart. (Pisze z serca.)
X – X-rays the aura of the person in need. (Prześwietla aurę osoby w potrzebie.)
Y – Yells only at what needs to be awakened. (Wrzeszczy tylko na to co ma zostać przebudzone.)
Z – Zaps, then defends.  (Usuwa, potem broni.)

źródło: Yogi Bhajan, Ph.D. „The Master’s Touch: On Being a Sacred Teacher for the New Age.” K.R.I. iBooks.

notka od tłumacza: Jeżeli masz propozycję lepszego tłumaczenia powyższego tekstu napisz do nas joga.gdansk@gmail.com