Umysł: Jego projekcje i właściwości

Yogi Bhajan

Umysł jest twoim najlepszym przyjacielem i twoim największym wrogiem.

Nie istnieje nic bez umysłu, i nie istnieje nic z umysłem.

Ktokolwiek kontroluje umysł, kontroluje całą psyche wszechświata.

Za wszystkie kłopoty odpowiada umysł.
Za wszystkie sukcesy, odpowiada umysł.

Umysł ma tę podstawową właściwość, że jest szybszy niż czas i przestrzeń. Przez to jest tak niebezpieczny, że możesz robić rzeczy, które są iluzją, wyobraźnią, i które nie mają intencji.
Jednocześnie, jest to bardzo korzystne gdyż możesz kreować rzeczy, które mogą być cudami.

Właściwości umysłu pozwalają tobie wyrazić  boskość.
Umysł jest narzędziem by zrozumieć całą kreatywność Boga.

Umysł jest dany tobie, dla ciebie.

Jeżeli nie ma związku pomiędzy tobą, a twoim umysłem, wtedy nie ma przewodnictwa pomiędzy tobą, a twoim umysłem.
Jeżeli nie ma zjednoczonego przewodnictwa pomiędzy tobą, a twoim umysłem, wtedy twoje życie będzie katastrofą dla ciebie, twoich dzieci i przyszłych pokoleń.

Umysł jest darem, który może docierać z szybkością i mocą Boga, i może zrujnować ludzkość w jej własnej sieci wyobrażeń, ego i pragnień. Jeżeli ego posługuje się umysłem, rujnuje ludzkie istnienie i nigdy nie pozwala mu wzrastać by stać się lepszym niż byle zwierzę pod wpływem okoliczności.

Cytaty z książki: Yogi Bhajan, PhD and Gurucharan Singh Khalsa, PhD. „The Mind: Its Projections and Multiple Facets.” Kundalini Research Institute.

PDF do druku: Mind