Co powoduje śpiewanie mantr?

gruczoły

Śpiewanie mantr, czy to bezgłośne czy na głos, jest świadomą metodą kontrolowania i nakierowywania umysłu. Gdy śpiewamy jakąś mantrę, wtedy wybieramy przywoływanie pozytywnej mocy zawartej w danych poszczególnych sylabach. Czy jest ona nakierowana na pomyśłnośc, na spokój umysłu, zwiększenie intuicji czy cokolwiek innego, poprzez śpiewanie mantry wprawiamy w ruch wibracje, które będą odnosić skutek. Nie ma w rzeczywistości znaczenia czy rozumiemy znaczenie tych dźwięków, czy nie.

Ułożenie języka podczas śpiewania lub recytacji mantr pobudza 84 punkty meridianowe na twardnym podniebieniu w jamie ustnej. Punkty meridianowe są pobudzane przez ruch każdej części języka. Działają one niczym klawiatura do wprowadzania danych do komputera. Komputerem jest mózg w obszarze podwzgórza, który otrzymuje impulsy płynące z powtarzania wzorców dźwięków w Shabd. Specjalne wzorce Shabd pobudzają podwzgórze do zmieniania chemii mózgu. Reguluje to funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego oraz metabolizmu, dla kreowania neutralnego zrównoważonego umysłu oraz dla wzmacniania funkcji immunologicznych.

Co jest rzeczywistym celem śpiewów w medytacji?

Celem jest ostateczny stan umysłu zwany “anahat” tj. Nieskończony, Niewzruszony dźwięk lub wibracja. Daje on intuicję, wewnętrzną moc oraz zdolność do całkowitego otwarcia się na swoje przeznaczenie.

Gdy śpiewacie, na początku  jest to czynione świadomie i na głos, później staje się mentalne. Gdy rytm jest właściwy i gdy koncentrujecie się na jego pulsie oraz poddajecie się mu, wtedy wibruje go wasz centralny układ nerwowy, a wy jedynie słuchacie. Anahat jest tym stanem, w którym wasz układ nerwowy wibruje mantrę bez waszego świadomego wysiłku, a ta mantra zestrojona jest z Nieskończonym. Wibrujecie w harmoni z wzorcem przekraczającym wszystko to, co moglibyście wykreować z waszej skończonej jaźni lub ego.

By Mantra była skuteczna

W nauce Naad Jogi, są trzy kluczowe składniki, które mogą wzmocnić doświadczenie Naad:

RYTM. Najważniejszym elementem jest utrzymanie wyraźnego, precyzyjnego rytmu. Ściśle utrzymujcie dla danej mantry prawidłową ilość taktów. Większość z mantr Kundalini Jogi jest śpeiwana na 8 taktów.

PROJEKCJA. Gdy śpiewacie mantrę, wtedy dokonujecie projekcji waszej prany. Projektujcie ją na zewnątrz z czystości waszej duszy. Bądźcie świadomi, z której czakry dokonujecie tej projekcji.

WYMOWA. Używajcie prawidłowego nacisku języka na punkty meridianowe. Utrzymujcie właściwą równowagę i rytm sylab tworzących słowa.