Technologia Kwantowa Dźwięku

YB 2

Yogi Bhajan: Natura Dźwięku

„Każdy element wszechświata znajduje się w nieustannym stanie wibracji przejawiającej się nam jako światło, dźwięk i energia. Zmysły ludzkie postrzegają jedynie ułamek tego nieskończonego pasma wibracji, tak więc ttrudno jest pojąć, iż Słowo wsponiane w Biblii jest w rzeczywistości całością wibracji leżącej u podstaw wszelkiego stworzenia i wspierającej je. Poprzez użycie mantry można nastroić swoją świadomość na zdawanie sobie sprawy z tej całkowitości. Poprzez wibrowanie w rytmie oddechu pewnego szczególnego dźwięku, który pozostaje w proporcji z tamtym twórczym dźwiękiem, albo strumieniem dźwięku, można rozszerzyć swoją wrażliwość na całe pasmo wibracji. Jest to podobne do wydobywania tonu z instrumentu strunowego. Innym słowy, gdy wibrujecie, wszechświat wibruje z wami”.

Dźwięk jako Nauczyciel

“Shabd” jest strumieniem dźwięku lub wibracją rozpuszczającą ego. “Guru” znaczy nauczyciel, który was przekształca.Najprostrzym znaczeniem Shabd Guru jest pewien specjalny dźwięk, który jest nauczycielem. Sabd Guru to technologia kwantowa dźwięku, która poprzez moc NAAD (wibracyjna harmonia) bezpośrednio zmienia naszą świadomość. Shabd Guru jest uznawane za ten szczególny strumień dźwięku, który jest Nauczycielem, gdyż usuwa on ograniczenia i zniekształcenia ego.

Mantra, Naam, Naad

Mantra to twórcza projekcja umsyłu poprzez dźwięk. Man znaczy umsył, Trang oznacza falę lub projekcję Nauka o mantrze jest oparta na wiedzy o tym, iż dźwięk jest formą energii posiadającą strukturę, moc oraz zdefiniowany przewidywalny wpływ na czakry i psychikę człowieka.

Mantry są formułami zmieniającymi zgodnie z prawami fizycznymi i metafizycznymi wzorce umysłu i chemię mózgu. Moc mantry tkwi w wibracji jej dźwięku. mantry używane w Kundalini Jodze podnoszą lub modyfikują świadomość poprzez swe znaczenie i rytmiczne powtarzanie. Korzystne jest łączenie mantry z oddechem.

Naam oznacza tożsamość wybracyjną. Stajemy się tym co wibrujemy.

Naad oznacza esencję wszelkeigo dźwięku. Jest to wibracyjna harmonia, poprzez którą doświadczone może zostać to, co Nieskończone. Naad joga to nauka oparta na doświadczaniu tego, w jaki sposób wibracje dźwięku oddziałują na ciało, umysł i ducha poprzez ruch języka, ust oraz zmiany w substancjach chemicznych mózgu.