Krija by uczynić ciebie czarująco piękną

enchanting3

Zadaniem tego zestawu jest uczynić ciebie czarująco piękną.
Ta krótka krija może uczynić ciebie inną osobą. Podnosi twoje piękno,
fizycznie i mentalnie. Wiele z nas utraciło kontakt z esencją piękna,
która pochodzi z dobrej kondycji fizycznej. Jest to promienność duszy,
która lśni i wykracza poza wygląd fizyczny. Ta seria podnosi cię
do poziomu świadomości gdzie możesz docenić nowy napływ energii.
Sprawia, że chcesz medytować.

Plik PDF: Krija by uczynić ciebie czarująco piekną

© The Teachings of Yogi Bhajan

Krija pochodzi ze zbioru: I AM A WOMAN Creative, Sacred, Invincible, KRI
tłumaczenie: jogazdrowia.pl