Krija dla Instynktownej Jaźni

Z komentarza do Kriji dla Instynktownej Jaźni:

Jako istoty ludzkie, dzielimy pewne instynkty ze zwierzętami, ale mamy również zdolność by przekierowywać, kształtować i nadawać znaczenie ekspresjom tych instynktów. Wiele najsilniejszych instynktów jest reprezentowane i wyraża się poprzez Dolny Trójkąt czakr, który obejmuje
Pierwszą, Drugą i Trzecia Czakrę. Fizycznymi odpowiednikami tych czakr jest odbyt, organy płciowe
i Punkt Pępka. Dysfunkcje ciała wyrażają się w umyśle i vice versa.
Poważne neurotyczne zachowanie lub postawa autodestrukcyjna w umyśle ujawni się również jako zaburzenie w Dolnym Trójkącie. Jednym z najbardziej bezpośrednich sposobów by przywrócić równowagę jest używanie fizycznego nerwu i stymulacji narządów wydzielania, tak by zmieniać instynktowne i wyuczone wzorce w dolnych czakrach. Kiedy tak się staje i nowa równowaga energii zostaje osiągnięta, wtedy poprzez analityczną samoocenę i medytację, jest możliwe by wpłynąć na holistyczną zmianę w zachowaniu, której pożądasz. By korzystać z tego poprawnie, pamiętaj by skupiać umysł na tym co robisz i czego doświadczasz podczas tej kriji.

Plik PDF: Krija dla Instynktownej Jaźni