Przesilenie Zimowe to Sadhana

Fragment wykładu Orlando Meditation Course 17/12/1992

Yogi Bhajan:

„Tak, Przesilenie Zimowe jest najpiękniejsze dla ludzkiej psyche. Tak naprawdę te dziesięć dni, które zaczynają się 22 grudnia, dziesięć dni, to właśnie te dni kiedy człowiek powinien celebrować, dlatego że zmieniasz twoje oleje w organizmie. Surowica zmienia się podczas przesilania letniego, zmienia się krew, a podczas zimowego przesilenia poprzez psyche z powodu pola elektromagnetycznego ziemi i błysku słońca, które tworzą wartość praniczną, dzieje się to co się dzieje. Dlatego przez te dziesięć dni powinieneś jeść odpowiednio, lekko i radośnie i być bardzo szczęśliwy, inaczej te dni są do niczego. Tak jak surowica i krew zmienia się podczas przesilenia letniego, tak błony śluzowe i płyny w ciele zmienią się. Tak więc, podczas przesilenia letniego i zimowego, najważniejszą rzeczą jest by po prostu celebrować, bawić się, ćwiczyć, zbierać się razem i ucztować. Po prostu zdrowo żyć. To wszystko czym jest przesilanie zimowe.

Przesilenie letnie i zimowe, to takie dwa okresy czasu, kiedy pod naszą ziemią jest ogromne żelazne pole, to jest pole magnetyczne i ono tworzy niewystarczająco dużo energii, ale gdy błysk słońca spadnie na ziemię i na psyche, wtedy psyche ziemi porusza się i daje nam energię.

Dlatego właśnie podczas poranka… jeżeli trawa jest mokra chodzisz na boso i jesteś bardzo odświeżony. Dlatego podczas przesilenia zimowego, kiedy jest piękny śnieg, widzicie jak te dzieciaki zrzucają kurtki i robią to wszyscy, turlają się rano w śniegu, nazywają to Krija zawijania, takie dzieciaki nigdy nie będą słabe w ich życiu.”

oryginalny tekst w j.angielskim:

Yes, Winter Solstice is the most beautiful human psyche. Actually these ten days you know, which starts on twenty second of December, ten days, actually these are the days when a person should celebrate because you change your oil in the body. The serum changes at summer solstice the blood changes and at the winter solstice time by the psyche because the electromagnetic field of the earth and the flare of the sun create the pranic value and that’s what it is. So these ten days are meant to eat right, light, and jubilant and be very happy, these days are for damn so that serum in the body you know the mucous membrane and the fluid in the body, that changes and in summer the chemistry of the blood changes. So that’s why there is a summer solstice and winter solstice, the most important thing and that’s why we celebrate, these are our two, we have made it a kind of religious thing to just celebrate and have fun and exercise and get together and feast. Just to live healthy. So that’s what all winter solstice. Winter solstice and summer solstice, two times you know, under our earth there is a huge iron field, it’s a magnetic field and that creates not enough energy but if the flare of the sun with the psyche and the earth psyche moves and that gives us the energy. That’s why early in the morning if you… If grass is wet you walk bare footed you’ll be very fresh. That’s why this winter solstice, where there is a beautiful snow you see, kids take those jump jacket, you know those whole thing together and they roll in the snow in the morning, you know bundles Kriya they call it, such kids never get weak in their life.

źródło: libraryofteachings.org