Prana i apana

Z cyklu Słowniczek Jogi – krótkie wprowadzenie do anatomii jogicznej

Prana i pranayam

Prana (pisana z dużej litery) to subtelna siła życiowa, energia na poziomie sub-atomowym. Pranayam jest nauką dotyczącą oddechu i regulowania ruchów prany poprzez użycie technik oddechowych, jest zarządzaniem energią. Jogin Kundalini stosuje szeroki wachlarz technik pranayam, uzywając rytmu i głębokości oddechu do wywoływania i utrzymywania różnych stanów energii zdrowia, świadomości i emocji.

Prana = siła życiowa, pran = pierwsza jednostka, ayam = powiększenie

Kanały rozprowadzania energii nadi

Według Anatomii Jogicznej, przez całe nasze ciało przepływa 72.000 kanałów nadi. Wypływają one z punktu pępka, a kończą się na rękach i stopach. To przez nie prana jest przemieszczna do wszystkich części ciała. Z tych 72.000 nadi, są trzy, które są najważniejsze: ida, pingala i sushumna. Ida i pingala biegną po trasie nozdrzy. Ida z lewej dziurki nosa, pingala z prawej dziurki od nosa do podstawy kręgosłupa. Sushumna zaczyna się u podstawy kręgosłupa, gdzie zbiegają się wszystkie te trzy nadi, i biegnie w górę środkiem kręgosłupa aż do szczytu głowy.To centrum, znajdujące się u podstawy kręgosłupa zwane jest siedzibą kundalini i jest miejscem gdzie spoczywa uśpiona enerrgia kundalini. Ida reprezentuje negatywnie naładowaną energię (apana) albo energię księżycową, która usuwa nieczystości ciała i ma uspakajający, schładzający i naprawczy wpływ na ciało i umysł. Pingala przenosi energię naładowaną dodatnio (prana), która ma energytyzujący i rozgrzewający wpływ na ciało i umysł.

vayu (częstotliwości Prany)

Prana (pisana z dużej litery) posiada 5 głównych częstotliwości  (rodzajów Prany) nazywanych vayu. Dwie z nich, prana i apana, działają jako główna oś dla wszystkich vayu. Gdy są silne i zrównoważone, pozostałe vayu zwykle się dostosowują. prana (pisana małą literą) gromadzi się pomiędzy podstawą serca, a szyją. Jest związana z funkcją płuc i inspiracją. Ruch prany to gromadzenie i rozszrzanie płuc oraz gromadzenie wewnętrznej energii. Gdy jesteśmy pełni prany, jesteśmy gotowi do życia, jesteśmy naładowani energią, nasze odddychanie jest otwarte, a nasz umysł przejmuje pozytywne nastawienie. apana ma swoją siedzibę ponieżej pępka i rządzi wszystkimi funkcjami związanymi z wydalaniem. Jest związana z wydalaiem przez odbyt, pęcherz, jelita i genitalia. Apana płynie także w dół i przepływa przez stopy, choć jej podstawowym wyjściem jest odbyt. Silna apana jest potrzebna dla wydalania toksyn.

prana i apana

Jednym z centralnych procesów w większości kriji Kundalini jest wzmacnianie gromadzącej energii prany i wydalającej energii apany. Gdy prana i apana, które działają jako centralna oś dla wszystkich odmian Prany, są silne i zrównoważone, wtedy pozostałe zwykle się dostosowują . Gdy prana i apana są obie silne, przeciwne energie mieszają się ze sobą, jednocząc się poprzez pępek, poprzez zastosowanie Mulbandh (zakmnięcia podstawy tzn. zaciśnięcia zwieraczy odbytu, zaciśnięcia narządów seksu, ściągnięcia dolncyh mięśni podbrzusza i Punktu Pępka w kierunku kręgosłupa, w tej właśnie kolejności). Otwiera to bramę dla przepływu Kundalini, który jest otwarciem energii świadomej przytomności.