Czym jest Shabd Guru?

Shabd Guru – technologia kwantowa dźwięku, która bezpośrednio zmienia naszą świadomość poprzez moc NAAD – wewnętrzego przepływu dźwięku.  Dźwięk, który jest naszym nauczycielem.
W Kundalini Jodze Shabd Guru jest podstawowym narzędziem podnoszenia własnej świadomości. Źródłem mantr i shabdów dla studentów i nauczycieli Kundalini Jogi jest niezwykły zbiór pieśni – Siri Guru Grant Sahib.
Siri Guru Grant Sahib to 1,430 stronicowy zbiór duchowej, mistycznej i metafizycznej poezji napisanej lub recytowanej przez pół tysiąclecia w XII-XVII w.n.e. na terenie Środkowego i Dalekiego Wschodu. Jest to pierwszy w historii uniwersalny skrypt stworzony ponad religiami.
Siri Guru Granth Sahib
Siri Guru Granth Sahib zostało po raz pierwszy skompilowane przez Guru Arjan Dev,  piątego Guru Sikhów na początku XVIIw. który sam był autorem 2,216 z 5,894 pieśni zawartych w skrypcie. Zbiór jest kompilacją poematów i pieśni ujętych jako naad – wewnętrzny nurt dźwięku dla podnoszenia ludzkiej świadomości, z wykorzystaniem ragas – klasycznej muzyki Indii.  Wszystkie kompozycje są dziełem świętych ludzi, mędrców i bardów z różnych tradycji kulturowych – muzułmańskiej, Sufi, hinduskiej i Sikhów. Autorzy pochodzili z różnych warstw społecznych  i posługiwali się różnymi językami. Wszystkie kompozycje zostały zapisane w jednym języku – Gurmukhi, by ten bogaty repertuar mógł służyć każdemu. Dzięki tej transformacji zbiór Siri Guru Granth Sahib stał się uniwersalnym narzędziem podnoszenia własnej świadomości dla ludzi wielu kultur. Jest on bardzo precyzyjnym narzędziem, dokładnie odwzorowuje wibrację słów i pieśni swych autorów.
Tekst opracowano na podstawie: Heroes, Saints and Yogis, Shakti Parwha Kaur i Guruka Singh Khalsa