Tattva – Równowaga Żywiołów

earth

Gdy rodzi się dziecko, jego świadomość jest niezróżnicowana. Doświadcza siebie jako połączonego ze wszystkim. Stopniowo jak dziecko rośnie, zaczyna rozróżniać pomiędzy tym, co jest “mną” i tym, co jest “nie mną”. Proces, który sprawia, iż wszystko wygląda na oddzielonem zwany jest maya. Każdy stopnień oddzielenia ma swe własne właściowości. Jogini nazywają każdy stopień tattva. Jest około 31 stopni, idąc od całkowitej Jedności do oddzielności czystego pojedynczego atomu. Ostatnie pięć z tych tattv powołuje to,  czego doświadczamy jako właściwości materii i odczuć, do jakich przywykliśmy.

Stworzenie posiada różne warstwy, a umysł odczuwa wszystkie te widzialne  i niewidzialne światy. Każdy z nas utrzymuje naszym umysłem  specjalną równowagę tattva, by posiadać silne ciało i zjednoczoną osobowość. Jakość naszego życia, naszego umysłu i naszego zdrowia jest utrzymywana przez tattva. Pięć najbardziej gęstych tattv, których doświadczamy w naszym ciele i w całej materii jako cech jakościowych to: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Są to te same żywioły, jakie zna nauka hermetyczna, medycyna chińska oraz średniowieczna alchemia. Te pięć najbardziej gęstych tattva jest cechami naszych zmysłów. Pięć żywiołów posiada pięć projekcji:

Pritvi tattva – Ziemia –  łapczywość

Apas tattva – Woda – żądza

Agni tattva – Ogień – gniew

Vayu tattva – Powietrze – przywiązanie

Akasha tattva – Eter – negatywne ego/duma

Nikt nie może pozbyć się pięciu żywiołów, z których jest zbudowany. Wszystko co może zrobić, to pozytywnie skanalizować ich projekcje. Możesz przekierować energię na pozytywne cele. W tym celu Kundalini Joga pokazuje jak praktycznie transformować energie żywiołów:

Pritvi Tattva – Ziemia