Żywioł Ziemi i Pierwsza Czakra

„Gdy jesteś zrobiony z błota, jakże mógłbyś pozbyć się błota? Gdy jesteś zrobiony z ziemi, jakże mógłbyś się pozbyć ziemi? Nikt nie może pozbyć się pięciu żywiołów, z których jest zbudowany. Wszystko co może zrobić, to skanalizować ich projekcje.” – Yogi Bhajan. Pięć Żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, są związane z pięcioma pierwszymi czakrami.

Żywioł Ziemi  i  Pierwsza Czakra Muladhara

Przetrwanie, Bezpieczeństwo, Samo-akceptacja,  Nawyk

lokalizacja: dolny koniec kręgosłupa pomiędzy odbytem, a organami seksu

organ/gruczoł: organy wydalnicze

kolor: czerwony

Pierwsza czakra zlokalizowana jest u podstawy kręgosłupa, do tej czakry przynależą właściwości i funkcje ziemi tj.: ugruntowanie, ześrodkowanie, bezpieczeństwo, lojalność, stabilność oraz zdrowe funkcje wydalania. Muladhara reprezentuje funkcjonowalnie umysłu i emocji wtedy, gdy jesteśmy najbardziej nieświadomi, jest ona światem nawyków i automatycznych wzorców.

MOCNA ZDOLNOŚĆ DO WYDALANIA JEST ZASADNICZA DLA PRZETRWANIA

Pierwsza Czakra związana jest z wydalaniem, z odbytem i jelitem grubym. Pokarm, który zjadamy jest zwracany do Ziemi poprzez odbyt. Współcześnie funkcje Pierwszej Czakry są bardzo ważne. Jesteśmy otoczeni skażeniami płynącymi z wielu źródeł. Istanieją tysiące urazów chemicznych naszego ciała, których nie możemy uniknąć. Naszą linią obrony jest ich zredukowanie, wydalenie i zwrócenie Ziemi. Mocna zdolność do wydalania jest zasadnicza dla przetrwania. Funkcja wydalania stosuje się do dziedziny fizycznej, mentalnej i emocjonalnej. Myśli, które stają się obsesyjne, smutek, który nie chce odejść czy ciągła depresja wymagają siły Pierwszej Czakry.

WŁAŚCIWOŚCI:

Gdy Pierwsza Czakra funkcjonuje doskonale i jest dobrze zintegrowana z pozostałymi czakrami wyraża się poprzez właściwości: bezpieczeństwa, stabilności, wytrwałości, lojalności. Wykazujemy wtedy odporność w sytuacjach nieidealnych. Istnieje wtedy poczucie samowystarczalności, łatwo akceptujemy nasze zadania życiowe. Czujemy, że mamy solidną podstawę i nie trapi nas poczucie „dryfującej, emocjonalnej bezdomności”. Przy mocnej Pierwszej Czakrze ufność jest automatyczna.

CIEŃ:

Niezrównoważona energia Ziemi i Pierwszej Czakry osłabia naszą pełnię i nasz całkowity rozwój emocjonalny. Wikłamy się w liczne techniki obrony przed niekomfortowym poczuciem braku korzeni i niepewności. Ogarnia nas depresja, poczucie odcięcia i wypełnia nas żal. Odrzucamy świat zanim on odrzuci nas. Czepiamy się czgoś, czegokolwiek, by tylko zaprzeczyć niepewności i braku osobistego centrum pośród burzy życia. Słaba Czakra Podstawy to także: słaba konstytucja, problemy z wydalaniem, zmniejszona odporność fizyczna i mentalna, perwersje seksualne.

Kundalini Joga nie oddziela się od „wpływów ziemskich” tj. naszego ciała i jego potrzeb czy życia rodzinnego, ale akceptuje je i przekształca energię każdej czakry tak, iż osoba praktykująca staje się niczym lotos na wodzie – zdolna do podnoszenia swej świadomości bez względu na otaczające środowisko.  W Kundalini Jodze często używane są techniki, które wzmacniają kluczowe funkcje tego ośrodka i integrują jego energię z wyższymi ośrodkami.

Ćwiczenia Jogi dla Pierwszej Czakry:

Sat Krija, Pozycja Kruka, Pozycja Krzesła, Żabki, Mulbandh, Skłony w siadzie, Leżenie na brzuchu i kopanie piętami w pośladki.